Nowy aparat USG

Zakupiliśmy najnowszy, wysoce zaawansowany aparat USG do diagnostyki klinicznej. Aparat umożliwia kompletną diagnostykę jamy brzusznej wraz badaniem Dopplerowskim, a także pełną diagnostykę kardiologiczną, w tym badanie echa serca. Zapraszamy na badania diagnostyczne.